O NAMA

Centar kompetencija za medicinske gljive "Mush-Room" i online trgovina "Mykotheke" osnovani su kao proizvodna i prodajna platforma s najvišim kriterijima kvalitete. U saradnji sa MRCA (Mushroom Research Center Austria) provodimo temeljna istraživanja i uzgajamo jestive i ljekovite gljive, koje koristimo kao sirovinu za izradu ekstrakata, kapsuliranih proizvoda, čajeva i kozmetike. Budući da su svi koraci proizvodnog ciklusa pod direktnom kontrolom centra kompetencija za medicinske gljive „MUSH-ROOM“ i istraživačkog centra „MUSHROOM RESEARCH CENTER AUSTRIA“, jamčimo kvalitetu i ekološke standarde koji prevazilaze zahtjeve postojećih ekoloških certifikata.

Stvorili smo uvjete koji nam omogućuju praćenje svih koraka proizvodnje i njihovu transparentnu prezentaciju. Sebe vidimo također i kao otvorenu platformu za razmjenu informacija, koja na svjetlo iznosi i čini svima dostupno izgubljeno znanje o svijetu gljiva i njihovom nevjerojatnom potencijalu upotrebe.

Za sve informacije smo dostupni radnim danima putem telefona ili email-a: