UPUTE I OBRAZAC ZA POVRAT ROBE

Kupci imaju pravo na odustajanje od narudžbe i povrat robe u skladu sa odredbama, prema kojima je kupac svaka fizička osoba koja zaključuje pravni posao sa online trgovinom MYKOTHEKE, a ne radi se firmi (DOO) niti osobi koja ima firmu jednog lica (obrt).

Politika otkazivanja

Pravo na odustajanje

Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.

Rok otkazivanja je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli posjed posljednje robe. Da biste iskoristili svoje pravo na odustajanje, morate poslati jasnu izjavu (npr. poruku s pismom poslanom poštom ili e -poštom) o svojoj odluci da odustanete od ovog ugovora. U tu svrhu možete koristiti priloženi obrazac za odustajanje, ali to nije obvezno. Kako biste ispunili rok za odustajanje, dovoljno je da pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na odustajanje prije isteka roka za odustajanje.

Posljedice odustajanja

Ako odustanete od ovog ugovora, dat ćemo vam sve uplate koje smo primili od vas, uključujući troškove dostave (s izuzetkom dodatnih troškova koji proizlaze iz odabira drugačije vrste dostave od najjeftinije standardne dostave koju nudimo ), koje treba otplatiti odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem otkazu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristit ćemo ista sredstva plaćanja koja ste koristili za izvornu transakciju, osim ako je s vama izričito dogovoreno nešto drugo; Ni u kojem slučaju neće vam se naplatiti nikakva naknada za ovu otplatu. Možemo odbiti otplatu sve dok ne primimo robu natrag ili dok ne dostavite dokaze da ste robu vratili, ovisno o tome što je ranije.

Robu nam morate vratiti ili predati odmah, a u svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od datuma na koji ste nas obavijestili o raskidu ovog ugovora. Rok je ispunjen ako robu pošaljete prije isteka četrnaest dana.

Mi snosimo troškove vraćanja robe koja nam se, zbog svoje prirode, normalno može vratiti poštom. Vi snosite izravne troškove povrata robe koji nam se, zbog svoje prirode, normalno ne mogu vratiti poštom (špediterska roba), koji se procjenjuje na najviše oko 20 eura za svaku takvu robu.

Za gubitak vrijednosti robe morate platiti samo ako je do gubitka vrijednosti došlo zbog rukovanja robom za koje nije potrebno provjeriti prirodu, svojstva i funkcionalnost robe.

Isključenje ili prijevremeni istek prava na odustajanje

Pravo odustajanja ne primjenjuje se na ugovore o isporuci robe koja nije u vidu gotovog proizvoda odnosno na čiju je kreaciju i proizvodnju uticao direktno potrošač kako bi se prilagodila njegovim potrebama.

Pravo odustajanja ne primjenjuje se na ugovore o isporuci robe koja se može brzo pokvariti ili čiji bi datum isteka bio brzo prekoračen.

Pravo na odustajanje je nevažeće slučaju ugovora o isporuci zapečaćene robe koja je neprikladna za povratak iz razloga zdravstvene zaštite ili higijene ako joj je pečat uklonjen nakon isporuke (ako je otvarana nakon isporuke).

Pravo odustajanja ne odnosi se na potrošače koji ne pripadaju državi članici Europske unije u vrijeme sklapanja ugovora i čija su jedina adresa stanovanja i adresa za isporuku izvan Europske unije u vrijeme sklapanja ugovora.

Opće informacije

  1. Izbjegavajte oštećenja i kontaminaciju proizvoda. Molimo pošaljite nam robu u originalnom pakiranju sa svim dodacima i svim komponentama ambalaže. Ako je potrebno, upotrijebite vanjsko zaštitno pakiranje. Ako više nemate originalno pakiranje, upotrijebite odgovarajuće pakiranje kako biste osigurali odgovarajuću zaštitu od oštećenja tijekom transporta.
  2. Molimo da robu ne šaljete natrag sa opcijom plaćanja pouzećem.
  3. Napominjemo da gore navedeni brojevi 1-2 nisu preduvjet za učinkovito ostvarivanje prava na odustajanje.

Obrazac za odustajanje

Ako želite otkazati ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.

Primalac:

MYKOTHEKE OG

Possingergasse 59-61/10/3, 1160 Beč, Austrija

E -pošta: info@mykotheke.at

Ovim formularom opozivam ugovor o kupovini sljedećih proizvoda

_________________________________________________________________________________________________________________ koje sam naručio dana ___________________________ i zaprimio dana __________________________ Ime i prezime_______________________________________________________ Adresa_______________________________________________________________________________ Datum___________________________ Potpis ____________________________________